bacbp bg lang
bacbp en lang
Д-р Петър Василев

Д-р Петър Василев

Д-р Петър Василев има повече от 30 научни публикации в областта на Когнитивно-поведенческата психотерапия. Автор е на монография “Терапевтични общности. Стандарти за добра практика”, в която има раздел за Когнитивно-поведенческа терапия и приложението й при зависимости. Автор на раздел от книга “Therapeutic Communities for Psychosis”, под редакцията на John Gale, публикувана от издателство Routledge, Великобритания.

 Член на редакционната колегия на Българското списание “Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Практикува когнитивно-поведенческа терапия при тревожни разстройства (Институт за екология на мисленето), зависимости и хранителни разстройства (Терапевтична общност “Феникс”) и в програми за личностово израстване. Replica Handbags

Провежда обучение по когнитивно-поведенческа терапия на студенти и специалисти от помагащите професии.

История на БАКПП
За нас

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 369.

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини | Членство